Serveis

Serveis per l’Administració

Projectes d'ordenació, zones verdes, estudis ambientals, renovacions del cadastre...

Projectes ambientals
Medi ambient

Realització de projectes ambientals, estudis, mapes de vegetació...

Plans de protecció
Plans de protecció

Fem Plans d'Autoprotecció (PAU), Plans d'Emergències Municipals (PAM)...

Gestió forestal
Gestió forestal

Planes técnicos forestales, tramitación de ayudas...

Gestió de finques rústiques
Finques rústiques

Assessorament tècnic a propietaris de finques rústiques.

Gestió d'explotacions ramaderes
Explotacions ramaderes

Projectes constructius de granges, nuclis zoològics, tramitació d'ajuts...

Hípiques i explotacions equines
Hípiques

Projectes d'hípiques i legalització d'explotacions equines.

Agroturisme

Projecte d'establiment d'allotjaments rurals, legalització d'habitatges, tramitació de distintius, registres...

Indústries agroalimentàries

Projectes d'obradors, restaurants i petit comerç de l'alimentació. Tramitem llicències d'obertura, RIACC i RS...