Plans de protecció

Plans d’autoprotecció (PAU):

Centres educatius.
Centres sanitaris i residències.
Equipaments municipals (poliesportius, teatres, sales auditori, etc.).
Equipaments de lleure en medi natural (Cases de colònies, aules de natura, etc.).
Urbanitzacions.
Activitats a l’aire lliure i en espais tancats.
Correfocs i espectacles pirotècnics.

Plans d’emergències municipals (PAM):

Risc per nevades.
Risc per incendis forestals.
Risc per inundacions.
Risc per transport de mercaderies perilloses.
Risc per emergències sísmiques.

Franges de protecció

Projectes de franges de protecció en urbanitzacions.
Seguiment i control dels treballs d’execució de franges de protecció.

Altres serveis