Estudis i informes ambientals

Estudis d’Impacte Ambiental (EIA).
Estudis d’Impacte i Integració Pais4atgística (EIIP).
Estudis d’avifauna.
Inventaris de flora i fauna.
Estudis i modelització paisatgística.
Informes de sostenibilitat ambiental.
Estudis acústics.

Projectes ambientals

Projectes de restauració.
Projectes d’abocadors.

Cartografia

Mapes de vegetació

Valoracions

Valoració de danys sobre masses forestals.

Certificacions

Certificació energètica d’edificis.

Altres serveis