Construccions

Projectes d’hípiques o explotacions equines.

Medi ambient

Estudis d’Impacte i Integració Paisatgística.
Estudis d’impacte ambiental.
Informes de compatibilitat urbanística.
Estudis acústics.

Activitats

Legalització d’activitats ramaderes.
Projectes d’adequació d’activitats a la normativa vigent.
Assessorament dels requisits en explotacions noves o ampliacions.
Canvis substancials o no de l’activitat.

Valoracions

Valoració d’instal·lacions

Ajuts

Tramitació d’ajuts (Plans de Millora, jove agricultor, modernització d’explotacions…)

Documentació

Registre d’explotacions ramaderes.
Pla de Gestió de Dejeccions Ramaderes (PGDR)

Altres serveis