Explotacions ramaderes

Construccions ramaderes

Projectes constructius de granges.
Projectes constructius d’hípiques.

Medi ambient

Estudis d’Impacte i Integració Paisatgística.
Estudis d’Impacte Ambiental.
Informes de compatibilitat urbanística.
Estudis acústics.
Informes de sostenibilitat ambiental de plans urbanístics.

Activitats ramaderes o zoològiques

Legalització d’activitats ramaderes.
Projectes d’adequació d’activitats a la normativa vigent.
Assessorament dels requisits en explotacions noves o ampliacions.
Canvis substancials o no de l’activitat.
Nuclis zoològics.
Informes de compatibilitat urbanística.
Tramitació urbanística dels projectes.

Valoracions d’instal·lacions

Tramitació d’ajuts
DUN.
Plans de Millora.
Jove agricultor.
Modernització d’explotacions.

Documentació

Registre d’explotacions ramaderes.
Pla de Gestió de Dejeccions Ramaderes (PGDR).
Llibres de dejeccions ramaderes.

Altres serveis