Projecte tècnic d’establiment d’allotjaments rurals.
Gestió d’allotjaments de turisme rural i habitatges turístics en sòl rústic.
Legalització d’habitatges turístics en sòl rústic.
Projectes d’activitat i obertura.
Tramitació de distintius de qualitat.
Tramitació d’ajuts.
Inscripció d’Establiments de Turisme Rural al Registre de Turisme de Catalunya.
Exemple de gestió d’habitatge turístic: El Vilar i El Portet de les Planes d’Hostoles.

Tf. de contacte: 972.44.89.52   /  677.46.87.35 (Aurora)

Invalid Displayed Gallery

Altres serveis