Empresa pública

Ajuntaments


 
 Consorcis


Altres administracions

  • Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
  • Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC)
  • Agència de Residus de Catalunya
  • Agència Catalana de l’Aigua (ACA)
  • Delegació d’Hisenda de Girona