Ajuts forestals 2014


Es convoquen els AJUTS FORESTALS per:

1. REDACCIÓ I REVISIÓ DE PLANS TÈCNICS DE GESTIÓ I MILLORA FORESTAL (I PLANS SIMPLES)

S’inclouen les finques amb pròrroga concedida.

 

2. REFORESTACIONS I PRODUCCIÓ DE TÒFONA

Els conceptes subvencionables i imports màxims són els que es detallen en el quadre següent, amb els percentatges de 100% en actuacions del capítol 3 de prevenció d’incendis, 80% per actuacions dins de PEIN i Xarxa Natura i amb Pla aprovat, 70% amb Pla aprovat i vigent i 60 % per a la resta.

CONCEPTE

Import màxim subvencionable

Plantacions de coníferes i planifolis

1.562,85 – 1.966,50 €/ha

Manteniment de plantacions

210,50 €/ha

Plantació d’espècies micorritzades pel conreu de tòfona

3.157,80 €/ha

 

3. A LA GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE PER A LES FINQUES DE TITULARITAT PRIVADA

S’apliquen els mateixos % que el punt 2 sobre l’import màxim subvencionable.

CONCEPTE

Import màxim subvencionable

Construcció de vials necessaris per a la GFS

3.157,80 – 6.315,60 €/km

Aclarides de millora

1.021,05 €/ha

Tallada selectiva

1.126,30 €/ha

Selecció de tanys

806,60 €/ha

Tractament de restes vora de camins

368,40 €/ha

Espelegrinatge de suro

694,70 €/ha

Pela de suro de qualitat reduïda

842,10 €/ha

Tractament fitosanitari per a la lleva de suro

368,40 €/ha

Reducció de càrrega de combustible (només municipis alt risc incendi i masses forestals afectades per alguna catàstrofe natural des de l’1 de gener 2012)

631,55 – 1.263,10 €/ha

Tractament de restes vegetals vora camins (només municipis alt risc incendi i masses forestals afectades per alguna catàstrofe natural des de l’1 de gener 2012)

368,4 €/ha


A continuació adjuntem pdf amb les bases de la convocatòria per als ajuts forestals 2014:

Documents adjunts