Serveis

Serveis per l’Administració

Projectes d'ordenació, zones verdes, estudis ambientals, renovacions del cadastre, plans de protecció, catàlegs de masies...

Plans de protecció
Plans de protecció

Fem Plans d'Autoprotecció (PAU), Plans d'Emergències Municipals (PAM) i projectes de franges de protecció.

Projectes ambientals
Medi ambient

Realització de projectes ambientals, estudis, mapes de vegetació...

Gestió forestal
Gestió forestal

Realització de plans tècnics forestals, tramitació d'ajuts...

Gestió de finques rústiques
Finques rústiques

Assessorament tècnic a propietaris de finques rústiques.

Gestió d'explotacions ramaderes
Explotacions ramaderes

Projectes constructius de granges, nuclis zoològics, tramitació d'ajuts...

Hípiques i explotacions equines
Hípiques

Projectes d'hípiques i legalització d'explotacions equines.

Agroturisme

Projecte d'establiment d'allotjaments rurals, legalització d'habitatges, tramitació de distintius, registres...

Indústries agroalimentàries

Projectes d'obradors, restaurants i petit comerç de l'alimentació. Tramitem llicències d'obertura, RIACC i RS...